0909 527 747Liên hệ

Thi công nhà xưởng

Xây dựng phần thô – Hoàn thiện
May 7, 2017
Thi công nhà tiền chế
May 7, 2017

Anh Thịnh Phát hiện cung cấp các dịch vụ thi công nhà xưởng bao gồm tư vấn, thiết kế và thi công các công trình nhà xưởng công nghiệp bằng giải pháp nhà lắp ghép thép tiền chế.

Để thi công nhà xưởng bạn cần chuẩn bị các bước sau

  1. Hoạch định và thiết kế nhà xưởng
  2. Chọn nhà thầu thi công xây dựng nhà xưởng
  3. Tiến hành xây dựng nhà xưởng
  4. Hoàn thiện, lắp đặt máy móc, trang thiết bị, nghiệm thu trước khi đưa nhà xưởng vào sử dụng

Nếu bạn đang xem xét, tìm kiếm đơn vị thầu cho công trình nhà xưởng của doanh nghiệp mình, hãy tham khảo đơn giá xây dựng nhà xưởng công nghiệp của chúng tôi ngay sau đây.